Zbirka Zgodovinskega časopisa

Zbirka Zgodovinskega časopisa je serija monografskih publikacij, ki jih izdaja Zgodovinski časopis kot glasilo Zveze zgodovinskih društev. Prva publikacija v Zbirki Zgodovinskega časopisa je izšla leta 1980 in do leta 2022 jih je izšlo že enainpetdeset. Vsebinsko se v največji meri nanašajo na slovensko zgodovino, časovno pa pokrivajo celoten lok od prazgodovine do sodobne zgodovine. Sprva so bile posamezne publikacije po obsegu precej skromne, sčasoma pa smo objavili tudi zelo obsežne monografije, ki so presegle celo 700 strani. Dve med njimi sta bili objavljene tudi v nemščini. Enainpetdeset zvezkov Zbirke Zgodovinskega časopisa v nekaj več kot štiridesetih letih je velik uspeh za vse, ko so se in se ukvarjamo z njenim izdajanjem. Danes je Zbirka Zgodovinska časopisa uveljavljena serija monografskih publikacij v slovenskem zgodovinopisju, za katero se trudimo, da bo to ostala tudi naprej.

 

Peter Štih, odgovorni urednik Zbirke Zgodovinskega časopisa

 

Ljubljana, 16. oktobra 2022