Boj za slovenstvo Kanalske doline: od TIGR-a do volitev 1946

Avtorji

Erik Dolhar

Ključne besede:

zamejski Slovenci, druga svetovna vojna, TIGR, arhivsko gradivo, spomini

Kratka vsebina

To knjigo sem sestavil, da bi prikazal pomembno zgodovinsko obdobje Kanalske doline, ki ga slovenska stran še ni v celoti obdelala, zajema pa čas od konca prve svetovne vojne do leta 1946. Ob koncu druge svetovne vojne je bilo mogoče pričakovati, da se bo zahodna meja slovenskega državnega ozemlja premaknila, da bi se tako popravila krivica, ki je bila storjena slovenskemu narodu po prvi svetovni vojni s podpisom Rapalske pogodbe. Prebivalci Kanalske doline so pri tem prizadevanju aktivno sodelovali. Zal je tudi po tej vojni ostalo vse po starem. Zdelo pa se mi je pomembno, da se to obdobje boja slovenskega naroda v Kanalski dolini primerno opiše. Da bi dogajanje obsežno dokumentiral, sem uporabil gradivo iz družinskega kroga, saj je bil moj ded dr. Alojzij Dolhar med takratnimi protagonisti, ter iz arhivov raznih inštitucij. Pri objavljenih dokumentih sem se strogo držal izvirnikov, popravil sem le ločila.

Prenosi

Izdano

1 January 2002

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)

2002