Boj za sveti zakon: Prizadevanja za reformo poročnega prava od 18. stoletja do druge svetovne vojne

Avtorji

Janez Cvirn
Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

pravna zgodovina, zakonodaja, zakon

Kratka vsebina

Načelo absolutne nerazvezljivosti izvršenega zakramentalnega zakona, ki ga je formulirala sholastična teologija visokega srednjega veka in ki je našlo svojo pravno obliko v kanonistiki, je dobilo hud udarec z nastopom reformacije. Reformacija, ki je ponovno preverjala ≫svetost, trajnost in sporazumnost≪ poroke, je pomembno prispevala k temu, ≫da cerkev ni imela več toliko moči nad zakonsko zvezo, in sicer tako, daje desakralizirala poroko, nastopila proti koncilom, ki so sprejemali odločitve v nasprotju z zapisano božjo besedo, in zmanjšala vpliv prejšnjih cerkvenih sodišč. Tako je odprla vrata bolj sekularizirani različici zakona. Bolj natančno, omogočila je, čeprav sprva z omejitvami, ločitev in ponovno poroko, postavila trdne meje duhovnemu sorodstvu, vsaj kolikor je oviralo poroko, zelo zmanjšala obseg prepovedanih sorodstvenih stopenj tako za krvne sorodnike kakor za tiste v svaštvu in se otresla celotnega sistema spregledov.≪

Prenosi

Izdano

1 January 2005

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-91431-4-0

Date of first publication (11)

2005