Evropski vplivi na slovensko družbo

Avtorji

Nevenka Troha
Inštitut za novejšo zgodovino
Mojca Šorn
Inštitut za novejšo zgodovino
Bojan Balkovec

Ključne besede:

Slovenci, zgodovina, zborniki

Kratka vsebina

Slovenci so bili skozi vso zgodovino vpeti v evropski okvir. V Evropo ne sodijo le teritorialno, ampak j e Evropa s svojimi različnimi idejami, vrednotami in procesi ves čas vplivala na slovensko družbo, ki j e te vplive sprejemala in jih potem živela v svoji specifičnosti. Na dogajanje na Slovenskem so imele največji vpliv ideje in vrednote, ki so sicer nastale v različnih evropskih državah in okoljih, a so se uveljavile v širšem družbenem okolju držav, v okviru katerih so živeli.

Politične, gospodarske, socialne in kulturne ideje in procesi, pa tudi sistem vrednot so v Evropi doživeli razvoj, ki pa ni bil vedno pozitiven. Porajale in razvijale so se ideje, ki so vodile k razvoju demokracije, večanju različnih pravic, tako političnih, kot pravic posameznika, manjšin in ne nazadnje socialnih pravic. Pogosto pa so na evropskih tleh prevladale totalitarne ideje, v dvajsetem stoletju fašizem in nacizem, ki sta z vojno vanje potegnila vso Evropo. Komunistična oz. socialistična ideja pa se je odrazila različno, kot socialna demokracija, a tudi kot komunizem. Vsi trije totalitarizmi pa so na različen način zaznamovali najprej Slovence. V drugi polovici osemdesetih let se je dogajanje v Evropi, Jugoslaviji in Sloveniji prepletalo in privedlo do razvoja demokratičnih idej, do demokratizacije Slovenije, vzpostavitve samostojne slovenske države in večstrankarskega sistema.

To tematiko j e obravnavalo 55 referentov na 34. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ki j e bilo 16. in 17. oktobra 2008 v Rogaški Slatini. Osredotočili so se na to, katere ideje in procesi, ki so se v različnih segmentih družbe kot so politika, gospodarstvo, sociala, kultura porajali in odvijali v Evropi, so pomembno vplivali na dogajanje med Slovenci. Njihove objavljene razprave pomembno prispevajo k znanstveni sintezi slovenske zgodovine in njeni vpetosti v evropski okvir in s tem k utrjevanju identitete Slovenije in njene vloge v Evropi.

Prenosi

Izdano

2 January 2008

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-91431-9-3

Date of first publication (11)

2008