Zgodovina otroštva

Avtorji

Peter Štih; Aida Škoro Babić; Mateja Jeraj; Bojan Balkovec; Dragica Čeč; Uwe Krebs; Darja Mihelič; Anja Paulič; Milena Mileva Blažić; Kristina Preininger; Maja Lozar Štamcar; Sonja Škrlj Počkaj; Nina Vodopivec, Inštitut za novejšo zgodovino; Vitaly Bezrogov; Barbara Turk Niskač; Teja Močnik; Katarina Jurjavčič; Marko Kambič; Zdenka Bonin; Gorazd Stariha; Tanja Gomiršek; Jelka Melik; Ana Cergol Paradiž; Lilijana Stankov; Markus Fath; Ksenija Domiter Protner; Branko Šuštar; Maria Papathanassiou; Mateja Tominšek Perovšek; Irena Selišnik; Petra Testen; Aleksandra Serše; Dunja Dobaja, Inštitut za novejšo zgodovino; Irena Rožman; Stanislav Južnič; Zvonka Zupanič Slavec; Urška Železnik; Katarina Keber; Senta Jaunig; Oskar Habjanič; Petra Kavrečič; Mirjana Kontestabile Rovis; Egon Pelikan; Vida Deželak Barič, Inštitut za novejšo zgodovino; Riccardo Damiani; Tone Kregar; Metka Gombač; Marjan Toš; Renato Podbersič; Marta Milena Keršič; Mateja Jeraj; Ivanka Zajc Cizelj; Jože Dežman; Deborah Rogoznica; Marjan Drnovšek; Jure Gombač; Maja Nikolova; Edin Omerčić; Gašper Šmid; Žarko Štrumbl; Marjetka Balkovec Debevec; Majda Pučnik Rudl

Ključne besede:

otroštvo, zgodovina, vzgoja, izobraževanje, družina, odraščanje, socialna zgodovina

Kratka vsebina

Soavtor(ji): Peter Štih (gl. in od. ur.), Aida Škoro Babić (ur. in prev.), Mateja Jeraj (ur.), Matevž Košir (ur.), Bojan Balkovec (ur.)

Zbirka: Zbirka zgodovinskega časopisa, 45

Poglavja

 • Predgovor
  Dragica Čeč
 • On Cultural History and Natural History of Childhood
  Uwe Krebs
 • Otroci v izročilu slovenskih ljudskih pesmi
  Darja Mihelič
 • Oris podobe otrok v času reformacije s primeri iz besedil Primoža Trubarja
  Anja Paulič
 • Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti
  Milena Mileva Blažić
 • Upodobitve otrok Matevža Langusa
  Kristina Preininger
 • Otroško pohištvo v Sloveniji
  Maja Lozar Štamcar
 • Obleka v otroštvu
  Marjetka Balkovec Debevec
 • Matične knjige in zapisniki duš kot vir za preučevanje otroštva v 19. stoletju
  Sonja Škrlj Počkaj
 • Otroci in raziskovalci: pripovedi o otroštvu in spomini
  Nina Vodopivec
 • Ideal Childhood on the Front Cover: Sovietness, Folkness and Globality in Russian Reading Primer 1980s–2000s
  Vitaly Bezrogov
 • »Čas iger in čas dela.« Podobe otroštva, kot jih je za preteklo stoletje izrisala slovenska etnologija
  Barbara Turk Niskač, Teja Močnik
 • Lučke prihodnosti: Otroci 20. stoletja na fotografijah
  Katarina Jurjavčič
 • Rimskopravni temelji varovanja koristi mladoletnih otrok – primer srednjeveške Izole
  Marko Kambič
 • Skrb za najdenčke in sirote v Kopru od 16. stoletja do konca prve svetovne vojne
  Zdenka Bonin
 • Pravni položaj in življenjske usode in revščini izpostavljenih otrok na koncu 18. in v začetku 19. stoletja
  Dragica Čeč
 • Izkoriščanje otrok in njih pravna (ne)zaščita v 19. stoletju
  Gorazd Stariha
 • Skrbništvo mladoletnih v jugovzhodnem delu Goriških brd v 1. polovici 19. stoletja – pravni vidik in realnost
  Tanja Gomiršek
 • Otroci – storilci kaznivih dejanj na Slovenskem
  Jelka Melik
 • »V oteti deci je zaloga za našo močno in silno državo« – skrb za zaščito otrok v prvi Jugoslaviji
  Ana Cergol Paradiž
 • Yugoslav Union for Children Protection (1933–1941)
  Lilijana Stankov
 • Violence Against Children Reflections from a Holistic Approach
  Markus Fath
 • Razvoj raziskovanja in družbenega odnosa do nasilja nad otroki v družinskem okolju
  Ksenija Domiter Protner
 • Otrok na poti do učenca in dijaka: pogledi na šolanje kot del otroštva v 19. in 20. stoletju
  Branko Šuštar
 • Approaches to Child Neglect and Neglected Children in early 20th century Vienna: Some evidence from the Pestalozzi Society
  Maria Papathanassiou
 • Vzgoja iz ljubezni po načelih dr. Frančiška Lampeta
  Mateja Tominšek Perovšek
 • Vrtci – med starorežimsko vzgojo in novimi pedagoškimi prijemi
  Irena Selišnik
 • »Kaj pa ti počenjaš, ljuba mi ženica? … Ako čuvaš v sebi novo bitje, misli da je v njem najina prihodnost.«
  Petra Testen
 • Otroška dnevna zavetišča, ki so delovala v Ljubljani v obdobju prve svetovne vojne
  Aleksandra Serše
 • Gluhonemnica v Ljubljani 1919−1940
  Dunja Dobaja
 • Prolog v problematiko spolne vzgoje na Slovenskem v 20. stoletju
  Irena Rožman
 • Geniji v kratkih hlačah za zgodovino znanosti in tehnike
  Stanislav Južnič
 • Pomen medicine za otroštvo v svetu in na Slovenskem
  Zvonka Zupanič Slavec
 • Bolni otroci in starševske skrbi: odnos do otroškega zdravja na primeru preprečevanja koz v 19. stol.
  Urška Železnik
 • Socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. in v začetku 20. stoletja
  Katarina Keber
 • Delajmo za našo deco!, Pogled na zdravstveno vzgojo otroka od 19. do srede 20. stoletja
  Senta Jaunig
 • Življenjska doba otrok v 1. polovici 19. st. na Spodnjem Štajerskem, Analiza smrtnosti v Mariboru, Lovrencu na Pohorju in v Lobnici v letih 1833–1847
  Oskar Habjanič
 • Bolni otroci na okrevanju v zdraviliščih Avstrijskega primorja
  Petra Kavrečič, Ivanka Zajc Cizelj
 • Posebna šola pri Ortopedski bolnišnici Valdoltra 1956–1994
  Mirjana Kontestabile Rovis
 • Šola in otroštvo v Julijski krajini med obema vojnama
  Egon Pelikan
 • Nasilnost druge svetovne vojne in otroštvo
  Vida Deželak Barič
 • Italian Lictor Youth of Ljubljana: the Foundation and the Organisation, La GILL di Lubiana: nascita ed organizzazione
  Riccardo Damiani
 • »Reich računa na vas«: Organizacija Nemška mladina (Deutsche Jugend) v Celju 1941–1945
  Tone Kregar
 • Otroci v italijanskih koncentracijskih taboriščih 1942–1943
  Metka Gombač
 • Otroci med holokavstom
  Marjan Toš
 • Jud in Slovenec, združena pri reševanju judovskih otrok
  Renato Podbersič
 • Otroštvo, ki ga ni bilo
  Marta Milena Keršič, Majda Pučnik Rudl
 • Otroci socializma, Skrb za otroke v Sloveniji po drugi svetovni vojni
  Mateja Jeraj
 • Pionirska organizacija – otroštvo med igro in dolžnostjo
  Ivanka Zajc Cizelj
 • Otroštva diskriminiranih otrok žrtev titoističnega terorja in tabujev
  Jože Dežman
 • Otroštvo v razmerah vojaške uprave, Skrb za otroke v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja s posebnim poudarkom na koprski okraj
  Deborah Rogoznica
 • Otroci in izseljenstvo v prvi Jugoslaviji
  Marjan Drnovšek
 • Deca begalci v Sloveniji 1948–1952
  Jure Gombač
 • Childhood in Another Town – Slovenian Primary School Ivan Cankar Belgrade 1945–1965, Detinjstvo u drugom mestu –Slovenačka osnovna škola Ivan Cankar u Beogradu 1945–1965
  Maja Nikolova
 • Childhood with Modra Lasta, From Marshall to Ban (1989–1992), Djetinjstvo uz Modru lastu, od Maršala do Bana (1989–1992)
  Edin Omerčić
 • Begunski otroci iz Bosne in Hercegovine v šolah v Republiki Sloveniji
  Gašper Šmid, Žarko Štrumbl

Prenosi

Izdano

2 January 2013

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6777-12-4

Date of first publication (11)

2012