Grška zgodovina: Kratek pregled s temeljnimi viri in izbrano literaturo. Druga, dopolnjena izdaja

Avtorji

Rajko Bratož

Ključne besede:

grška zgodovina, zgodovina, Antika, antična Grčija, kulturna zgodovina, zgodovinski viri

Kratka vsebina

Kratek pregled s temeljnimi viri in izbrano literaturo. Pregled obsega grško zgodovino od mikenske kulture do konca helenizma. Druga dopolnjena izdaja.

Izdano

1 January 2003

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531