Rimsko osvajanje zahodnega Balkana: Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini

Avtorji

Marjeta Šašel Kos

Ključne besede:

Appianus Alexandrinus, 2.st., Iliri, zgodovina, Rimski imperij, Ilirik, Balkanski polotok, antika

Kratka vsebina

Glavni predmet Ilirske zgodovine grškega zgodovinarja iz 2. stoletja po Kr., Apijana iz Aleksandrije, ki je edina iz antike ohranjena zgodovina Ilirije, so vojne in z njimi povezana opustošenja, žal na Balkanu še nedavno relevantna tema. Ilirik je v času rimskega imperija obsegal poleg dalmatinskega in panonskega prostora predvsem zahodni Balkan. Podatki, ki jih Apijanov spis vsebuje, se nanašajo tudi na slovenski prostor v antiki in so za zgodovinarja in arheologa zelo zanimivi. Knjiga je 41. zvezek v Zbirki Zgodovinskega časopisa.

Slika na naslovnici:
Ilirski kralj Balaj, eden od naslednikov Agrona in Tevte (Numizmatični kabinet, Narodni muzej Slovenije)

Knjiga je izšla v Zbirki Zgodovinskega časopisa 41, Ljubljana 2010.

Izdano

3 January 2010

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531