Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times

Avtorji

Peter Štih
Žiga Zwitter

Ključne besede:

človekovo okolje, zgodovina, Srednja Evropa, zborniki, severni Jadran, Vzhodne Alpe

Kratka vsebina

Monografija Man, Nature and Environment Between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Premodern Times avtorjev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Madžarske, Srbije in Švice v 23 poglavjih na 422 straneh predstavlja okoljskozgodovinske rezultate o srednjem in zgodnjem novem veku v alpsko-jadransko-panonskem prostoru. Predvsem prek študij primerov obravnava zgodovino gozdov in dreves, podnebja, voda, naravnih nesreč, rudarstva, raziskovanja gora, okoljske vidike agrarne, urbane in mentalitetne zgodovine. Nekateri avtorji se osredotočajo na analizo virov, drugi na metodološka in programska vprašanja. Delo poudarja spremenljivost okolja kot posledico naravnih in družbenih dejavnikov, obravnava vlogo okolja za ljudi, človeško prilagajanje spremenljivemu okolju in poudarja interdisciplinarno naravo okoljske zgodovine. Razumevanje besedila izboljšuje 75 slikovnih prilog (kart, historičnih topografskih prikazov, grafov, fotografij, ilustracij) in 18 tabel. Knjiga je izšla v sozaložništvu z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije.

Izdano

3 January 2014

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-961-237-723-6

Date of first publication (11)

2014