V srcu rimskega imperija: zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana

Avtorji

Marjeta Šašel Kos

Ključne besede:

Rimljani, Slovenija, zgodovina, antika, Rimski imperij

Kratka vsebina

Knjiga, uvrščena v Zbirko Zgodovinskega časopisa, je 'dvojčica' knjigi Rajka Bratoža Med Italijo in Ilirikom, ki je izšla leta 2014, in ki obravnava dogodke na območju današnje Slovenije v obdobju pozne antike od vladavine Maksimina Tračana dalje do pripoznanja zgodnjesrednjeveških Slovanov. Kjer se knjiga Med Italijo in Ilirikom prične, se knjiga V srcu rimskega imperija konča, pred tem pa obravnava zgodovino širšega slovenskega prostora od mitoloških začetkov, zaznamovanih z mitom o Diomedu in o Argonavtih, preko kratkega opisa prazgodovinske dobe, do obdobja pričetkov rimskega osvajanja tega prostora v ilirskih in istrskih vojnah in rimskih osvajanj pod Cezarjem ter v ranem imperialnem obdobju. Sledi opis slovenskega območja, razdeljenega med Italijo, Norik in Panonijo pod vladarji julijsko-klavdijske dinastije, preko dogodkov v letu štirih cesarjev in dalje vse do faze severske dinastije ter začetkov krize po njenem propadu. Izvrstna in ne preobsežna knjiga, ki jo odlikuje množica uporabljenih literarnih in epigrafskih virov ter brezhibno uporabljen znanstveni aparat, je namenjena študentom in širši za arheologijo in zgodovino zainteresirani publiki.

Prenosi

Izdano

1 January 2020

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6777-26-1

Date of first publication (11)

2020