Rimska zgodovina. Del 1, Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana

Avtorji

Rajko Bratož

Ključne besede:

Rimski imperij, zgodovina, rimska republika

Kratka vsebina

Bratožev pregled rimske zgodovine je prvi obširnejši poskus predstavitve obče zgodovine Rima v slovenskem jeziku (prvi del obravnava tisočletno obdobje od začetkov Rima do nastopa cesarja Dioklecijana 284 po Kr., drugi del pa bo zajemal okrog tristoletno obdobje pozne antike). Za razliko od starejših tujih pregledov podobnega obsega v večji meri upošteva cesarsko dobo, kar ustreza povečanemu zanimanju za ta čas v modernih raziskavah. Nekoliko podrobneje je predstavljen današnji slovenski prostor s sosednjimi območji (severozahodna Italija, vzhodne Alpe, srednje Podonavje, zahodni Balkan). Poleg politične zgodovine pregeled upošteva, zlasti za cesarsko dobo, razvoj družbe, v manjši meri tudi gospodarstvo, upravo, versko življenje in kulturo. Za obravnavana obdobja in teme vključuje predstavitev temeljnih virov, razvoja raziskav in znanstvene bibliografije, ki je v znatni meri prilagojena slovenskemu raziskovalnemu prostoru. V obsežnem izboru so upoštevana dela slovenske znanosti, ki je na področju raziskav izbranih področij rimske antike dosegla pomembne rezultate.

Izdano

1 January 2007

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-91431-7-9

Date of first publication (11)

2007