Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskaem

Avtorji

Peter Štih

Ključne besede:

goriški grofje, plemstvo, Istra, Kranjska, nesvobodno plemstvo, srednji vek, plemiške rodbine

Kratka vsebina

Vzpon in propad goriških grofov je tema, ki je že dolgo tega našla svoje mesto na delovnih mizah zgodovinarjev. Na začetku resnega, to je na originalnih virih temelječega in zato še danes uporabnega dela stoji grof Rudolf Coronini de Cronberg in njegov Tentamen genealogico-chronologicum iz srede 18. stoletja, kjer je v obliki regestov objavil tudi številne goriške listine. Usoda ali naključje je hotelo, da se je tudi zadnji član tega plemiškega rodu, ki se je v 16. stoletju iz okolice Bergama preselil v Gorico, Guglielmo Coronini (umrl 1990), v svojih zrelih letih ukvarjal s starejšo goriško zgodovino in intenzivno zbiral gradivo za projekt Gorizia Comitale, v okviru katerega naj bi v petih knjigah izšel tudi goriški Diplomatarij.

Izdano

2 January 1994

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

86-7207-052-6

Date of first publication (11)

1994