Historično društvo za Kranjsko

Avtorji

Olga Janša-Zorn

Ključne besede:

zgodovinopisje, Slovenija, 19. stoletje

Kratka vsebina

Namen študije je prikazati delovanje zgodovinskih društev s sedežem v Ljubljani v času njihovega pionirskega obdobja, t.j. od začetkov do konca sedemdesetih let 19. stoletja. Doslej nam je bil le o delu Muzejskega društva za Kranjsko na razpolago obširnejši prikaz izpod peresa Josipa Mala.
Komaj nekaj podatkov pa je bilo v slovenskem zgodovinopisju o delu Historičnega društva za Notranjo Avstrijo, ki je imelo tudi sekcijo za Kranjsko. Predvsem pa doslej nismo imeli širšega prikaza delovanja Historičnega društva za Kranjsko in njegovega glasila Mittheilungen des historischen Vereins fur Krain. Prav zato je bil moj namen celovito prikazati delo Historičnega društva za Kranjsko, ugotoviti, koliko je njegovo delovanje originalno in koliko gre za posnemanje dela podobnih društev, ovrednotiti vsebino društvenega časopisa in ugotoviti delež nekaterih posameznikov pri delu društva. Deloma je tako nastala tudi ocena historiografskega snovanja tedanje generacije na Kranjskem do nastopa t.i. slovenskega znanstvenega zgodovinopisja v sedemdesetih letih 19. stoletja.

Izdano

1 January 1996

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531