Izpostavljamo

 • V srcu rimskega imperija: zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana

  V srcu rimskega imperija

  Izpostavljamo

  Knjiga, uvrščena v Zbirko Zgodovinskega časopisa, je 'dvojčica' knjigi Rajka Bratoža Med Italijo in Ilirikom, ki je izšla leta 2014, in ki obravnava dogodke na območju današnje Slovenije v obdobju pozne antike od vladavine Maksimina Tračana dalje do pripoznanja zgodnjesrednjeveških Slovanov.

  Preberi več
 • Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem: Kronika 1. križarske vojne (1096–1099) neznanega avtorja

  Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem

  Izpostavljamo

  Ko je na cerkvenem zboru v Clermontu 27. novembra 1095 papež Urban II. pozval širšo krščansko skupnost na pomoč kristjanom vzhodne cerkve in k osvoboditvi Jeruzalema, je sprožil plaz množičnih pohodov iz zahodne in srednje Evrope proti Sveti deželi, t. i. križarske vojne, ki so z daljšimi ali krajšimi prekinitvami trajale skoraj dve stoletji in neizbrisno zaznamovale odnose med Evropo, Malo Azijo, Bližnjim in Srednjim Vzhodom.

  Preberi več

Nove izdaje

Zbirka Zgodovinskega časopisa 49

Die Kärntner Herzogseinsetzung

Bogo Grafenauer
1 January 2016
Zbirka Zgodovinskega časopisa 48

Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times

Peter Štih, Žiga Zwitter
3 January 2014
Zbirka Zgodovinskega časopisa 45

Zgodovina otroštva

Peter Štih, Aida Škoro Babić, Mateja Jeraj, Bojan Balkovec; Dragica Čeč, Uwe Krebs, Darja Mihelič, Anja Paulič, Milena Mileva Blažić, Kristina Preininger, Maja Lozar Štamcar, Sonja Škrlj Počkaj, Nina Vodopivec, Vitaly Bezrogov, Barbara Turk Niskač, Teja Močnik, Katarina Jurjavčič, Marko Kambič, Zdenka Bonin, Gorazd Stariha, Tanja Gomiršek, Jelka Melik, Ana Cergol Paradiž, Lilijana Stankov, Markus Fath, Ksenija Domiter Protner, Branko Šuštar, Maria Papathanassiou, Mateja Tominšek Perovšek, Irena Selišnik, Petra Testen, Aleksandra Serše, Dunja Dobaja, Irena Rožman, Stanislav Južnič, Zvonka Zupanič Slavec, Urška Železnik, Katarina Keber, Senta Jaunig, Oskar Habjanič, Petra Kavrečič, Mirjana Kontestabile Rovis, Egon Pelikan, Vida Deželak Barič, Riccardo Damiani, Tone Kregar, Metka Gombač, Marjan Toš, Renato Podbersič, Marta Milena Keršič, Mateja Jeraj, Ivanka Zajc Cizelj, Jože Dežman, Deborah Rogoznica, Marjan Drnovšek, Jure Gombač, Maja Nikolova, Edin Omerčić, Gašper Šmid, Žarko Štrumbl, Marjetka Balkovec Debevec, Majda Pučnik Rudl
2 January 2013
Zbirka Zgodovinskega časopisa 42

Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino

Janez Mlinar, Bojan Balkovec
1 January 2011
Zbirka Zgodovinskega časopisa 41

Rimsko osvajanje zahodnega Balkana: Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini

Marjeta Šašel Kos
3 January 2010
Zbirka Zgodovinskega časopisa 40

Grška zgodovina: Tretja, dopolnjena izdaja

Rajko Bratož
2 January 2010
Zbirka Zgodovinskega časopisa 39

Migracije in slovenski prostor od antike do danes

Peter Štih, Bojan Balkovec; Marina Lukšič Hacin, Alenka Cedilnik, Mitja Guštin, Vasko Simoniti, Aleksej Kalc, Marjan Drnovšek, Meliha Fajić, Darko Darovec, Boris Golec, Klemen Pust, Stanislav Južnič, Dragica Čeč, Branko Šuštar, Petra Svoljšak, Božo Repe, Dunja Dobaja, Bojan Godeša, Milan Pahor, Andrej Vovko, Renato Podbersič, Tomaž Pavlin, Marija Terpin Mlinar, Egon Pelikan, Gorazd Bajc, Zdenko Čepič, Maja Božič, Nevenka Troha, Sandi Volk, Aleksander Panjek, Danijel Grafenauer, Darja Kerec, Vera Kržišnik Bukić, Mitja Ferenc, Dragan Matić, Janez Cvirn, Dušan Nećak, Jure Ramšak, Klemen Jelinčič Boeta, Marjan Toš, Franc Kuzmič, Andrej Pančur, Andreja Valič Zver, Janez Globočnik, Vincenc Filipčič
1 January 2010
Zbirka Zgodovinskega časopisa 38

Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941

Borut Batagelj
2 January 2009
Zbirka Zgodovinskega časopisa 37

Mejačevi iz Komende

Branko Marušič
1 January 2009
Zbirka Zgodovinskega časopisa 36

Streifzüge durch das Mittelalter des Ostalpenraums : ausgewählte Abhandlungen (1980-2007)

Hans-Dietrich Kahl; Peter Štih, Rajko Bratož
3 January 2008
Zbirka Zgodovinskega časopisa 35

Evropski vplivi na slovensko družbo

Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec
2 January 2008
Zbirka Zgodovinskega časopisa 34

Slovenska zgodovina : družba - politika - kultura

Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec
1 January 2008
Zbirka Zgodovinskega časopisa 33

Rimska zgodovina. Del 1, Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana

Rajko Bratož
1 January 2007
Zbirka Zgodovinskega časopisa 32

Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino: Zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije Kranj 11. - 21. oktober 2006

Mitja Ferenc, Branka Petkovšek; Marjana Žibert, Monika Rogelj, Milan Zver, Andrej Hozjan, Peter Štih, Peter Vodopivec, Marko Štepec, Zoran Jovićević, Matjaž Klemenčič, Rosvita Pesek, Janez Mlinar, Rolanda Fugger Germadnik, Alojzij Pavel Florjančič, Vida Deželak Barič, Bojan Godeša, Marjan Linasi, Stanislav Južnič, Marjan Toš, Damir Globočnik, Gorazd Stariha, Mateja Ratej, Milan Pahor, Egon Pelikan, Božo Repe, Aleš Gabrič, Kristina Toplak, Jure Gombač, Marjan Drnovšek, Ljuba Dornik Šubelj, Jože Dežman, Tamara Griesser-Pečar
2 January 2006
Zbirka Zgodovinskega časopisa 31

Zwittrov zbornik

Peter Štih; Peter Vodopivec, Marta Verginella, Janez Cvirn, Rok Stergar, Dušan Nečak, Janez Stergar, Fran Zwitter, Janko Pleterski
1 January 2006
Zbirka Zgodovinskega časopisa 29

Regionalni vidiki slovenske zgodovine: Zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev

Peter Štih, Bojan Balkovec; Jurij Perovšek, Darko Friš, Vasilij Melik, Boris Golec, Božo Repe, Božo Grafenauer, Branko Marušič, Marija Wakounig, Marko Zajc, Avguštin Malle, Darja Kerec, Marjan Drnovšek, Igor Grdina, Bojan Končan, Vilma Brodnik, Danijela Trškan, Janez Marolt, Mateja Ratej, Petra Svoljšak, Barbara Šatej
1 January 2004
Zbirka Zgodovinskega časopisa 28

Otokar Rybář v dunajskem parlamentu: 2. del

Peter Rustja
3 January 2003
Zbirka Zgodovinskega časopisa 25

Boj za slovenstvo Kanalske doline: od TIGR-a do volitev 1946

Erik Dolhar
1 January 2002
Zbirka Zgodovinskega časopisa 24

Otokar Rybář v dunajskem parlamentu: 1. del

Peter Rustja
3 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 23

Slovenci v osemdesetih letih

Božo Repe
2 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 22

Slovenski književniki in 1. svetovna vojna

Ivan Vogrič
1 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 21

Zgodovinopisje v srednjem veku : zvrsti, obdobja, posebnosti

Herbert Grundmann; Janez Mlinar
1 January 2000
Zbirka Zgodovinskega časopisa 20

Med Trstom in Dunajem: Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897)

Peter Rustja
2 January 1999
Zbirka Zgodovinskega časopisa 18

Grška zgodovina

Rajko Bratož
2 January 1997
Zbirka Zgodovinskega časopisa 17

Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov

Andrej Pleterski
1 January 1997
Zbirka Zgodovinskega časopisa 16

Rožmanov proces

Tamara Griesser-Pečar, France Martin Dolinar
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 15

Historično društvo za Kranjsko

Olga Janša-Zorn
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 14

Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama

Marjeta Keršič-Svetel
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 11

Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskaem

Peter Štih
2 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 10

Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje

Bogo Grafenauer
1 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 9

Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno

Petra Svoljšak
1 January 1991
Zbirka Zgodovinskega časopisa 8

Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja

Rajko Bratož
2 January 1990
Zbirka Zgodovinskega časopisa 7

Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju

Marta Verginella
1 January 1990
Zbirka Zgodovinskega časopisa 6

Prva tri desetletja jezuitov in Slovenci (1546-1569)

Predrag Belić
1 January 1989
Zbirka Zgodovinskega časopisa 5

Boj za Celje: politična orientacija celjskega nemštva : 1861-1907

Janez Cvirn
1 January 1988
Zbirka Zgodovinskega časopisa 4

Bela krajina v poznem srednjem veku

Dušan Kos
2 January 1987
Zbirka Zgodovinskega časopisa 2

Šolnik in domoljub Adam Farkaš (1730-1786)

Franc Šebjanič
1 January 1982
Zbirka Zgodovinskega časopisa 1

Edvard Kardelj-Sperans in slovensko zgodovinopisje

Vasilij Melik, Janez Stergar, Miroslav Stiplovšek; Ignacij Voje, Janko Pleterski, Metod Mikuž, France Filipič, Bogo Grafenauer, Branko Marušič
1 May 1980