Izpostavljamo

 • V srcu rimskega imperija: zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana

  V srcu rimskega imperija

  Izpostavljamo

  Knjiga, uvrščena v Zbirko Zgodovinskega časopisa, je 'dvojčica' knjigi Rajka Bratoža Med Italijo in Ilirikom, ki je izšla leta 2014, in ki obravnava dogodke na območju današnje Slovenije v obdobju pozne antike od vladavine Maksimina Tračana dalje do pripoznanja zgodnjesrednjeveških Slovanov.

  Preberi več
 • Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem: Kronika 1. križarske vojne (1096–1099) neznanega avtorja

  Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem

  Izpostavljamo

  Ko je na cerkvenem zboru v Clermontu 27. novembra 1095 papež Urban II. pozval širšo krščansko skupnost na pomoč kristjanom vzhodne cerkve in k osvoboditvi Jeruzalema, je sprožil plaz množičnih pohodov iz zahodne in srednje Evrope proti Sveti deželi, t. i. križarske vojne, ki so z daljšimi ali krajšimi prekinitvami trajale skoraj dve stoletji in neizbrisno zaznamovale odnose med Evropo, Malo Azijo, Bližnjim in Srednjim Vzhodom.

  Preberi več

Nove izdaje

Zbirka Zgodovinskega časopisa 49

Die Kärntner Herzogseinsetzung

Bogo Grafenauer
1 January 2016
Zbirka Zgodovinskega časopisa 45

Zgodovina otroštva

2 January 2013
Zbirka Zgodovinskega časopisa 41

Rimsko osvajanje zahodnega Balkana: Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini

Marjeta Šašel Kos
3 January 2010
Zbirka Zgodovinskega časopisa 40

Grška zgodovina: Tretja, dopolnjena izdaja

Rajko Bratož
2 January 2010
Zbirka Zgodovinskega časopisa 39

Migracije in slovenski prostor od antike do danes

##submission.editorName##, ##submission.editorName##
1 January 2010
Zbirka Zgodovinskega časopisa 38

Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941

Borut Batagelj
2 January 2009
Zbirka Zgodovinskega časopisa 37

Mejačevi iz Komende

Branko Marušič
1 January 2009
Zbirka Zgodovinskega časopisa 35

Evropski vplivi na slovensko družbo

2 January 2008
Zbirka Zgodovinskega časopisa 34

Slovenska zgodovina : družba - politika - kultura

Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec
1 January 2008
Zbirka Zgodovinskega časopisa 31

Zwittrov zbornik

1 January 2006
Zbirka Zgodovinskega časopisa 28

Otokar Rybář v dunajskem parlamentu: 2. del

Peter Rustja
3 January 2003
Zbirka Zgodovinskega časopisa 25

Boj za slovenstvo Kanalske doline: od TIGR-a do volitev 1946

Erik Dolhar
1 January 2002
Zbirka Zgodovinskega časopisa 24

Otokar Rybář v dunajskem parlamentu: 1. del

Peter Rustja
3 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 23

Slovenci v osemdesetih letih

Božo Repe
2 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 22

Slovenski književniki in 1. svetovna vojna

Ivan Vogrič
1 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 21

Zgodovinopisje v srednjem veku : zvrsti, obdobja, posebnosti

Herbert Grundmann; Janez Mlinar
1 January 2000
Zbirka Zgodovinskega časopisa 20

Med Trstom in Dunajem: Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897)

Peter Rustja
2 January 1999
Zbirka Zgodovinskega časopisa 18

Grška zgodovina

Rajko Bratož
2 January 1997
Zbirka Zgodovinskega časopisa 17

Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov

Andrej Pleterski
1 January 1997
Zbirka Zgodovinskega časopisa 16

Rožmanov proces

Tamara Griesser-Pečar, France Martin Dolinar
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 15

Historično društvo za Kranjsko

Olga Janša-Zorn
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 14

Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama

Marjeta Keršič-Svetel
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 11

Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskaem

Peter Štih
2 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 10

Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje

Bogo Grafenauer
1 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 9

Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno

Petra Svoljšak
1 January 1991
Zbirka Zgodovinskega časopisa 8

Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja

Rajko Bratož
2 January 1990
Zbirka Zgodovinskega časopisa 7

Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju

Marta Verginella
1 January 1990
Zbirka Zgodovinskega časopisa 6

Prva tri desetletja jezuitov in Slovenci (1546-1569)

Predrag Belić
1 January 1989
Zbirka Zgodovinskega časopisa 5

Boj za Celje: politična orientacija celjskega nemštva : 1861-1907

Janez Cvirn
1 January 1988
Zbirka Zgodovinskega časopisa 4

Bela krajina v poznem srednjem veku

Dušan Kos
2 January 1987
Zbirka Zgodovinskega časopisa 2

Šolnik in domoljub Adam Farkaš (1730-1786)

Franc Šebjanič
1 January 1982
Zbirka Zgodovinskega časopisa 1

Edvard Kardelj-Sperans in slovensko zgodovinopisje

1 May 1980