Koroški plebiscit 1920: poskus enciklopedične razlage gesla o koroškem plebiscitu

Avtorji

Janko Pleterski

Ključne besede:

koroški plebiscit 1920, koroški Slovenci, narodnostno vprašanje, Koroška, Avstrija, politična zgodovina

Kratka vsebina

Zaradi svojih naravnih (zemljepisnih) danosti se je ozemlje današnje Koroške v teku zgodovine že od najstarejše zgodovine ponovno sestavljalo v politično in upravno skupnost - entiteto. V času preseljevanja narodov so se tukaj naselili Slovani (predhodniki današnjih Slovencev). Iz koroškega Sveškega polja navzven se je v 7. stoletju izvršilo oblikovanje slovanske države Karantanije (Claudia Frass-Ehrfeld). S postopnim pokristjanjenjem s severa in v protiavarskih zavezništvih z Bavarci se je širil vpliv in nato tudi nadoblast sosednje germanske Bavarske, ko je ta 772 premagala uporne Karantance ("Tassilo Carenthanos vicit”). Konec osmega stoletja postane Karantanija skupaj z Bavarsko vazalna država imperija Karla Velikega. V letu 976 je Karantanija znotraj Rimskega cesarstva ločena od Bavarske in povzdignjena v vojvodino Koroško. Ta postane 1335 dedni fevd hiše Habsburgov in to ostane do razpada njihove monarhije Avstro-Ogrske 1918.

Prenosi

Izdano

2 January 2003

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-90803-7-8

Date of first publication (11)

2003