Otokar Rybář v dunajskem parlamentu: 2. del

Avtorji

Peter Rustja

Ključne besede:

Slovenci, politična zgodovina, Trst, Avstro-Ogrska, 1873-1897

Kratka vsebina

Rybärevo politiko v dunajskem parlamentu bi lahko zaradi obravnavanih tem označili kot nadaljevanje prizadevanj poslanca Ivana Nabergoja. Takratno slovensko politiko obeh predstavnikov “Edinosti” v dunajskem parlamentu, Gregorina, ki je bil sicer izvoljen na Goriškem, in Rybära, dobro opiše članek z naslovom “Ne razumejo nas”. V njem sta nazorno nakazana tako razlika med gledanjem na strankarsko in narodno politiko v Ljubljani in v Trstu, prav tako pa je izpostavljen sistem vrednot, k ije narekoval akcijsko enotnost in narodno slogo.

Prenosi

Izdano

3 January 2003

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

Date of first publication (11)

2003