Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino: Zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije Kranj 11. - 21. oktober 2006

Avtorji

Mitja Ferenc; Branka Petkovšek; Marjana Žibert; Monika Rogelj; Milan Zver; Andrej Hozjan; Peter Štih; Peter Vodopivec; Marko Štepec; Zoran Jovićević; Matjaž Klemenčič; Rosvita Pesek; Janez Mlinar; Rolanda Fugger Germadnik; Alojzij Pavel Florjančič; Vida Deželak Barič, Inštitut za novejšo zgodovino; Bojan Godeša, Inštitut za novejšo zgodovino; Marjan Linasi; Stanislav Južnič; Marjan Toš; Damir Globočnik; Gorazd Stariha; Mateja Ratej; Milan Pahor; Egon Pelikan; Božo Repe; Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino; Kristina Toplak; Jure Gombač; Marjan Drnovšek; Ljuba Dornik Šubelj; Jože Dežman; Tamara Griesser-Pečar

Ključne besede:

Slovenija, zgodovina, zborniki

Kratka vsebina

Zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije Kranj 11. - 21. oktober 2006

Poglavja

 • Miti in stereotipi v učilnicah
  Milan Zver
 • Slovenske aktualizacije mitskega in stereotipnega v zgodovinopisju na svetovnem spletu, Primeri nepolitičnih društev v RS
  Andrej Hozjan
 • Miti in stereotipi v podobi starejše slovenske nacionalne zgodovine
  Peter Štih
 • Začarani krog nacionalne zgodovine
  Peter Vodopivec
 • Fragmenti o mitu in zgodovini
  Marko Štepec
 • Jugoslavija, Srbija in Slovenija 1980 - 1990. Kdo je koga izkoriščal?
  Zoran Jovićević
 • Ustanovitev slovenske države - davna želja vseh Slovencev!?
  Matjaž Klemenčič
 • (Ne)enotni o plebiscitu
  Rosvita Pesek
 • Celjski grofje - zgodovinski mit?
  Janez Mlinar
 • Mit o jugoslovanski državotvornosti grofov Celjskih
  Rolanda Fugger Germadnik
 • Nomen est omen, O povojnem poboju hrvaških beguncev v Crngrobu - stereotip o ustaših
  Alojzij Pavel Florjančič
 • Poklon slovenskim žrtvam na napačnem kraju zločina
  Mitja Ferenc
 • Stereotipi o slovenskih komunistih v obdobju ilegale
  Vida Deželak Barič
 • Zedinjena Slovenija med drugo svetovno vojno: zamujena priložnost?
  Bojan Godeša
 • Protinacistični odpor na Južnem Koroškem, Primer "najbolj čistega NOB-ja" ali vendarle uvod v "komunistično revolucijo"?
  Marjan Linasi
 • Jezuiti kot kranjski izobraženci 18. stoletja
  Stanislav Južnič
 • Stereotipno o zgodovinskem spominu na slovenske Jude
  Marjan Toš
 • Stereotipi v karikaturi
  Damir Globočnik
 • Rokovnjaški mit
  Gorazd Stariha
 • "Nehajte potvarjati zgodovino"
  Mateja Ratej
 • (Pra)strah italijanskega Trsta pred slovensko in slovansko "nevarnostjo"
  Milan Pahor
 • Vsi antikomunisti - vsi demokrati
  Egon Pelikan
 • Mit in resničnost komunizma
  Božo Repe
 • Opozicija ali nasprotovanje novim oblastem v letu 1945
  Aleš Gabrič
 • "Mit o domovini"
  Kristina Toplak
 • Migracije in stereotipi, Primer optantov
  Jure Gombač
 • Pogledi na "domovino" in "tujino" skozi optiko izseljenstva
  Marjan Drnovšek
 • OZNA - vojaška protiobveščevalna ali zločinsko-genocidna organizacija?
  Ljuba Dornik Šubelj
 • Sistem ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil, Religijski temelj in režimski zgodovinski falzifikat titoizma
  Jože Dežman
 • "Reakcionarna suha veja na živem narodovem telesu..." (Boris Kidrič), Rdeča legenda o kolaboraciji
  Tamara Griesser-Pečar

Prenosi

Izdano

2 January 2006

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-91431-6-2

ISBN-10 (02)

961-91431-6-7

Date of first publication (11)

2006