Migracije in slovenski prostor od antike do danes

Avtorji

##submission.editorName##
##submission.editorName##

Ključne besede:

migracije, zgodovina

Kratka vsebina

Zbirka Zgodovinskega časopisa 39

Poglavja

 • Migracije v teoretskem diskurzu
  Marina Lukšič Hacin
 • Migracije na danes slovenskem ozemlju v času antike
  Alenka Cedilnik
 • Odtisi prvih slovanskih rodov na območju med vzhodnimi Alpami in zgornjim Jadranom
  Mitja Guštin
 • Migracije in oblikovanje kompleksnega kulturnega prostora med vzgodnimi Alpami in severnim Jadranom v srednjem veku
  Peter Štih
 • O toleranci in migracijah v zgodnjem novem veku
  Vasko Simoniti
 • Migracijska gibanja med 18. in 19. stoletjem: primeri iz zahodnega slovenskega prostora
  Aleksej Kalc
 • Zunanje migracije Slovencev v prvi in drugi Jugoslaviji: primerjalni vidik
  Marjan Drnovšek
 • Demografski trendi v koprskem komunu v 18. stoletju
  Meliha Fajić, Darko Darovec
 • Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških vpadov do leta 1941
  Boris Golec
 • Vpliv osmanskih vpadov na migracije v Istri (15.-16. stoletje)
  Klemen Pust
 • Migracije znanstvenikov v slovenski prostor in iz njega v beli svet
  Stanislav Južnič
 • Odnos do mobilnega dela prebivalstva od 18. stoletja dalje na primeru glavnih deželnih vizitacij
  Dragica Čeč
 • Poklicne migracije slovenskega učiteljstva od habsburških do jugoslovanskih časov
  Branko Šuštar
 • Vojna - vzrok in spodbujevalka migracij, Primer 1. svetovne vojne in slovenskega prostora
  Petra Svoljšak
 • Izgon, Usoda slovenskih izgnancev med leti 1941-1945
  Božo Repe
 • Organizacija uradnih socialnih ustanov v Ljubljanski pokrajini med II. svetovno vojno
  Dunja Dobaja
 • Izseljevanje Hrvatov iz nemškega zasedenega ozemlja na Štajerskem in Gorenjskem v luči primerjave položajev Slovencev in Hrvatov v okviru nacističnega novega reda
  Bojan Godeša
 • Slovensko izseljevanje iz Julijske krajine v letih 1918-1941
  Milan Pahor
 • Primorska emigrantska društva v Ljubljani in Mariboru v letih 1929-2932 v luči časopisa "Istra"
  Andrej Vovko
 • Žrtve med italijanskimi priseljenci v Julijski krajini
  Renato Podbersič
 • "Primorska omladina noče stati ob strani", Primorci in šport v Ljubljani 1920-1941
  Tomaž Pavlin
 • Obmejni pripetljaji na idrijsko - cerkljanskem odseku rapalske meje v letih 1930-1943 na podlagi arhivskih virov
  Marija Terpin Mlinar
 • Izseljevanje Slovencev iz Julijske krajine med obema vojnama
  Egon Pelikan
 • Vloga in delovanje politične emigracije iz osrednje Slovenije v povojnem Trstu
  Gorazd Bajc
 • Zdomstvo
  Zdenko Čepič
 • Na poti v svet: pribežniki severne meje 1945-1961
  Maja Božič
 • Odseljevanje in prebegi Slovencev z območja, ki je bilo z Mirovno pogodbo z Italijo priključeno k Ljudski republiki Sloveniji
  Nevenka Troha
 • Razodete resnice, vprašljiva tolmačenja, prezrta vprašanja in možne razlage množične izselitve po drugi svetovni vojni iz Istre, z Reke in iz Dalmacije
  Sandi Volk
 • Povojne migracije v Trstu (1945-1965) s poudarkom na izseljevanju iz Trsta
  Aleksander Panjek
 • Koroški Slovenci - begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji
  Danijel Grafenauer
 • Kulturne in socialne spremembe kot posledica imigracij v Prekmurje od 1919 do srede 20. stoletja
  Darja Kerec
 • Migracije iz drugih jugoslovanskih republik v Slovenijo po 2. svetovni vojni
  Vera Kržišnik Bukić
 • Posledice izselitve kočevskih Nemcev in neizvedene kolonizacije Kočevske med vojno in po njej
  Mitja Ferenc
 • Nemci na Kranjskem od druge polovice 19. stoletja do prehoda v jugoslovansko državo
  Dragan Matić
 • Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času med obema vojnama (1918 - 1941)
  Janez Cvirn
 • "Nemci" na Slovenskem ob koncu druge svetovne vojne - maščevanje in pregon?
  Dušan Nećak
 • Poskus rekonstrukcije položaja preostanka nemške narodne skupnosti na Slovenskem po koncu množičnih izseljevanj (1947-1991)
  Jure Ramšak
 • Poreklo in kulturna pripadnost slovenskih Judov - obdobja obravnave in pozni srednji vek
  Klemen Jelinčič Boeta
 • Migracije in mobilnost judovskega prebivalstva na Slovenskem - od srednjeveških izgonov iz slovenskih dežel 1496-1515 do množičnih deportacij in uničenja v holokavstu 1941 -1945
  Marjan Toš
 • Migracije Judov v slovenskem prostoru skozi čas
  Franc Kuzmič
 • Migracije judovskega prebivalstva na Slovenskem od judovske emancipacije do holokavsta
  Andrej Pančur
 • Izumiranje judovske skupnosti v slovenskem prostoru po drugi svetovni vojni - vzroki izseljevanja v Izrael
  Meliha Fajić
 • Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine
  Andreja Valič Zver, Janez Globočnik, Vincenc Filipčič

Prenosi

Izdano

1 January 2010

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6777-05-6

Date of first publication (11)

2010