Regionalni vidiki slovenske zgodovine: Zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev

Avtorji

Peter Štih; Bojan Balkovec; Jurij Perovšek; Darko Friš; Vasilij Melik; Boris Golec; Božo Repe; Božo Grafenauer; Branko Marušič; Marija Wakounig; Marko Zajc; Avguštin Malle; Darja Kerec; Marjan Drnovšek; Igor Grdina; Bojan Končan; Vilma Brodnik; Danijela Trškan; Janez Marolt; Mateja Ratej; Petra Svoljšak; Barbara Šatej

Ključne besede:

Slovenija, zgodovina, posvetovanja

Kratka vsebina

Regionalni vidiki slovenske zgodovine. Zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ki je potekalo v Mariboru od 10-12. oktobra 2002.

Poglavja

 • Predgovor
  Peter Štih
 • Pozdravni govor predsednika Zveze zgodovinskih društev Slovenije
  Jurij Perovšek
 • Pozdravni govor predsednika Zgodovinskega društva dr. Fran Kovačič, Maribor
  Darko Friš
 • Vprašanje regij v naši preteklosti
  Vasilij Melik
 • Regionalne razlike v jezikovni podobi prebivalstva slovenskih celinskih mest med 16. in 18. stoletjem
  Boris Golec
 • Od deželana do državljana, Regionalni razvoj Slovencev v letih 1918-1991
  Božo Repe
 • Slovenska država med centralizmom in regionalizmom
  Božo Grafenauer
 • Zahodno slovensko ozemlje. Iskanje ozemeljske istovetnosti skozi čas
  Branko Marušič
 • Žandarji ali roparji. Integracija Uskokov kot regionalni problem
  Marija Wakounig
 • Žumberak kot pozabljena regija, Ali kako lahko obmejno področje zmede slovenske politike
  Marko Zajc
 • Koroško-kranjski odnosi in slovenstvo
  Avguštin Malle
 • Prekmurska zavest in slovenstvo
  Darja Kerec
 • Mobilnost Slovencev in regionalizem
  Marjan Drnovšek
 • Na poti k zgodovini onstran koncepcije družbe
  Igor Grdina
 • Zgodovina na maturi
  Bojan Končan
 • O pojmovanju znanja v gimnazijskem učnem načrtu in zgodovini na maturi
  Vilma Brodnik
 • Značilnosti in primerjava zunanjih srednješolskih izpitov iz predmeta zgodovine v Republiki Sloveniji, Franciji, Veliki Britaniji in mednarodnih šolah
  Danijela Trškan
 • Sklepna beseda
  Jurij Perovšek
 • Nagovor ob podelitvi nagrade Klio v Mariboru 11.oktobra.2002
  Peter Štih, Branko Marušič, Avguštin Malle, Janez Marolt
 • XXXI. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Regionalni vidiki slovenske zgodovine
  Mateja Ratej
 • Poročilo o delu zveze zgodovinskih društev Slovenije za obdobje 2000-2002
  Jurij Perovšek
 • Poročilo nadzornega odbora ZZDS za poslovni leti 2001 in 2002
  Petra Svoljšak
 • Finančno poročilo ZZDS za obdobje 2001-2002
  Barbara Šatej
 • Poročila lokalnih društev

Prenosi

Izdano

1 January 2004

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-91431-0-8

Date of first publication (11)

2004