Streifzüge durch das Mittelalter des Ostalpenraums : ausgewählte Abhandlungen (1980-2007)

Avtorji

Hans-Dietrich Kahl
Peter Štih
Rajko Bratož

Ključne besede:

Slovenci, zgodovina, srednji vek, Karantanija, Slovani

Kratka vsebina

ZZDS je kot 36. zvezek v Zbirki Zgodovinskega časopisa izdala razprave Hansa-Dietricha Kahla o srednjeveški zgodovini vzhodnoalpskega prostora

Izdano

3 January 2008

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531