Grška zgodovina: Tretja, dopolnjena izdaja

Avtorji

Rajko Bratož

Ključne besede:

Grčija, zgodovina, antika, antična Grčija, kulturna zgodovina, zgodovinski viri

Kratka vsebina

Grška zgodovina Rajka Bratoža je izšla v tretji izdaji. Po sedmih letih je knjiga izšla obogatena z dodatkom o najnovejših rezultatih raziskovanj te tematike, ki so izšli v slovenskem in tujih jezikih.

Izdano

2 January 2010

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531