Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino

Avtorji

Janez Mlinar
Bojan Balkovec

Ključne besede:

družbena elita, Srednja Evropa, 12.-18. stoletje, zborniki, Slovenija, mesta, socialna zgodovna, vzhodne Alpe, severni Jadran, Panonska nižina

Kratka vsebina

Zbornik s simpozija na Ptuju prinaša 18 razprav o različnih vidikih mestnih elit v srednjem veku. Avtorji predstavljajo ugotovitve o razvoju, značilnostih in vlogi elit v mestih v vzhodnoalpskem prostoru.

Izdano

1 January 2011

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531