Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev

Avtorji

Rajko Bratož

Ključne besede:

Rimljani, vojna zgodovina, bitka pri Frigidu, antično zgodovinopisje, srednjeveško zgodovinopisje

Kratka vsebina

Spopad med vojskama cesarja Teodozija in proticesarja Evgenija 5. in 6. septembra 394 v zgornji Vipavski dolini je v vsej antični zgodovini našega prostora edini dogodek svetovnozgodovinskega pomena. Odraz njegove velike pomembnosti je tudi veliko število sporočil o njem v antični in srednjeveški književnosti. Medtem ko druge dogodke iz vojaške in politične zgodovine našega prostora osvetljuje ponavadi en sam zapis, v prav redkih primerih dva ali trije, pa naletimo na opis ali vsaj omembo bitke pri Frigidu pri večini poznoantičnih zgodovinarjev, ki opisujejo dobo cesarja Teodozija. Njihovi opisi so podlaga za predstavitev tega dogodka pri bizantinskih in zahodnih srednjeveških piscih svetovnih kronik in cerkvenih zgodovin. Kljub velikemu številu poročil je rekonstrukcija dogodka, ki mora kritično upoštevati vsa antična poročila, po drugi strani pa geografske in strateške značilnosti kraja spopada, izjemno zapletena in v posameznih pomembnih segmentih hipotetična. Vzrok za tako stanje je tudi odsotnost kakršnihkoli materialnih najdb, ki bi mogle dati zanesljiv odgovor na vprašanja podrobnega poteka bitke. Namen našega prispevka je, predstaviti literarne vire o bitki, tako najpomembnejše, ki so bili že nekajkrat sistematično predstavljeni in analizirani, kot tudi manj poznane in kasnejšega nastanka, ki ne prispevajo novih podatkov, vendar kompletirajo podobo virov o bitki in dokumentirajo bogato izročilo o njej v srednjeveški historiografiji. Ker so bili ti pozni viri doslej bodisi povsem neopaženi, bodisi samo registrirani, in so težje dostopni, jih predstavljamo v izvirniku in prevodu. Prav tako dodajamo prevode tistih antičnih in srednjeveških poročil, ki jih je Jaroslav Šašel v zbirki temeljnega pomena "Claustra Alpium Iuliarum I" predstavil le v povzetkih ali v krajših odlomkih.

Izdano

2 January 1994

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531