"Vojski prijazen in zaželen garnizon": Ljubljanski častniki med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno

Avtorji

Rok Stergar

Ključne besede:

avstrijska vojska, častniki, Ljubljana, kulturna zgodovina, 1897-1914, habsburška monarhija

Kratka vsebina

Častniki kot poklicna in socialna skupina ter njihova vključitev v življenje ljubljanskega mesta in meščanstva so tema tega razpravljanja. Tovrstne raziskave so tudi v svetovnem zgodovinopisju sorazmerno nove. Ker je vojaštvo imelo veliko vlogo v zgodovini, sicer sega popisovanje bitk in vojskovodij ali posameznih enot kar v same začetke historiografije. Že veliki Grk Tukidides je svojo Peloponeško vojno začel z besedami: ≫Tukidides, atenski državljan, je opisal vojno Peloponezanov in Atencev. Povedati hoče, kako so se med seboj bojevali.≪ A kljub temu se je zanimanje vojaškega zgodovinopisja šele v zadnjih dveh desetletjih začelo usmerjati tudi v raziskave častniškega zbora ali vojakov kot posebne družbene (ah poklicne) skupine.

Prenosi

Izdano

1 January 1999

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-10 (02)

961-90803-0-0

Date of first publication (11)

1999