Katalog

##catalog.browseTitles##
Zbirka Zgodovinskega časopisa 25

Boj za slovenstvo Kanalske doline: od TIGR-a do volitev 1946

Erik Dolhar
1 January 2002
Zbirka Zgodovinskega časopisa 24

Otokar Rybář v dunajskem parlamentu: 1. del

Peter Rustja
3 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 23

Slovenci v osemdesetih letih

Božo Repe
2 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 22

Slovenski književniki in 1. svetovna vojna

Ivan Vogrič
1 January 2001
Zbirka Zgodovinskega časopisa 21

Zgodovinopisje v srednjem veku : zvrsti, obdobja, posebnosti

Herbert Grundmann; Janez Mlinar
1 January 2000
Zbirka Zgodovinskega časopisa 18

Grška zgodovina

Rajko Bratož
2 January 1997
Zbirka Zgodovinskega časopisa 17

Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov

Andrej Pleterski
1 January 1997
Zbirka Zgodovinskega časopisa 16

Rožmanov proces

Tamara Griesser-Pečar, France Martin Dolinar
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 15

Historično društvo za Kranjsko

Olga Janša-Zorn
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 14

Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama

Marjeta Keršič-Svetel
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 12

Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev

Rajko Bratož
2 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 11

Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskaem

Peter Štih
2 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 10

Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje

Bogo Grafenauer
1 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 9

Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno

Petra Svoljšak
1 January 1991
Zbirka Zgodovinskega časopisa 8

Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja

Rajko Bratož
2 January 1990
Zbirka Zgodovinskega časopisa 7

Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju

Marta Verginella
1 January 1990
Zbirka Zgodovinskega časopisa 6

Prva tri desetletja jezuitov in Slovenci (1546-1569)

Predrag Belić
1 January 1989
Zbirka Zgodovinskega časopisa 5

Boj za Celje: politična orientacija celjskega nemštva : 1861-1907

Janez Cvirn
1 January 1988
Zbirka Zgodovinskega časopisa 4

Bela krajina v poznem srednjem veku

Dušan Kos
2 January 1987
Zbirka Zgodovinskega časopisa 2

Šolnik in domoljub Adam Farkaš (1730-1786)

Franc Šebjanič
1 January 1982
26-50 od 51