Zbirka Zgodovinskega časopisa

##catalog.browseTitles##

Od leta 1980 izhaja pod okriljem Zgodovinskega časopisa tudi posebna Zbirka Zgodovinskega časopisa, ki je namenjena monografskim publikacijam.

Tiskane izdaje ISSN 1408-3531

Vse knjige

Zbirka Zgodovinskega časopisa 37

Mejačevi iz Komende

Branko Marušič
1 January 2009
Zbirka Zgodovinskega časopisa 20

Med Trstom in Dunajem: Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897)

Peter Rustja
2 January 1999
Zbirka Zgodovinskega časopisa 46

Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki

Rajko Bratož
1 January 2014
Zbirka Zgodovinskega časopisa 48

Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times

Peter Štih, Žiga Zwitter
3 January 2014
Zbirka Zgodovinskega časopisa 27

Koroški plebiscit 1920: poskus enciklopedične razlage gesla o koroškem plebiscitu

Janko Pleterski
2 January 2003
Zbirka Zgodovinskega časopisa 38

Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941

Borut Batagelj
2 January 2009
Zbirka Zgodovinskega časopisa 15

Historično društvo za Kranjsko

Olga Janša-Zorn
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 40

Grška zgodovina: Tretja, dopolnjena izdaja

Rajko Bratož
2 January 2010
Zbirka Zgodovinskega časopisa 18

Grška zgodovina

Rajko Bratož
2 January 1997
Zbirka Zgodovinskega časopisa 11

Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskaem

Peter Štih
2 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 35

Evropski vplivi na slovensko družbo

Nevenka Troha, Mojca Šorn, Bojan Balkovec
2 January 2008
Zbirka Zgodovinskega časopisa 1

Edvard Kardelj-Sperans in slovensko zgodovinopisje

Vasilij Melik, Janez Stergar, Miroslav Stiplovšek; Ignacij Voje, Janko Pleterski, Metod Mikuž, France Filipič, Bogo Grafenauer, Branko Marušič
1 May 1980
Zbirka Zgodovinskega časopisa 7

Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju

Marta Verginella
1 January 1990
Zbirka Zgodovinskega časopisa 49

Die Kärntner Herzogseinsetzung

Bogo Grafenauer
1 January 2016
Zbirka Zgodovinskega časopisa 14

Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama

Marjeta Keršič-Svetel
1 January 1996
Zbirka Zgodovinskega časopisa 25

Boj za slovenstvo Kanalske doline: od TIGR-a do volitev 1946

Erik Dolhar
1 January 2002
Zbirka Zgodovinskega časopisa 5

Boj za Celje: politična orientacija celjskega nemštva : 1861-1907

Janez Cvirn
1 January 1988
Zbirka Zgodovinskega časopisa 12

Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev

Rajko Bratož
2 January 1994
Zbirka Zgodovinskega časopisa 4

Bela krajina v poznem srednjem veku

Dušan Kos
2 January 1987
26-50 od 51